بایگانی‌های تعاونی، عشایر، بازار - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
الگوی اقتصادی تعاونی‌ها با بکارگیری ظرفیت جامعه عشایری تقویت شود/ فصاحت: امسال ۵۰۰ روستابازار در سطح کشور راه‌اندازی می‌شود ۲۶ ارد ۱۴۰۳

الگوی اقتصادی تعاونی‌ها با بکارگیری ظرفیت جامعه عشایری تقویت شود/ فصاحت: امسال ۵۰۰ روستابازار در سطح کشور راه‌اندازی می‌شود

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی تعاونی‌های عشایری باید توزیع و بازاریابی محصولات تولیدی جامعه عشایری باشد، گفت: امسال ۵۰۰ روستابازار راه اندازی می شود.