بایگانی‌های تعارض منافع، حمل‌ونقل، ریل، بار، کالا - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تعارض منافع دولت و بخش خصوصی عامل اصلی عقب‌ماندگی شبکه ریلی کشور!/ رضائی‌کوچی: حمایت از سرمایه‌گذاران حمل‌ونقل ریلی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار بگیرد ۱۸ خرد ۱۴۰۲

تعارض منافع دولت و بخش خصوصی عامل اصلی عقب‌ماندگی شبکه ریلی کشور!/ رضائی‌کوچی: حمایت از سرمایه‌گذاران حمل‌ونقل ریلی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار بگیرد

یکی از موضوعاتی که حتما باید با هدف افزایش سهم بار و ترانزیت کالا از مسیر ریلی در برنامه هفتم توسعه مورد قرار بگیرد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای حمل بار در شبکه ریلی کشور است.