بایگانی‌های تشکل‌، اتحادیه، راهبرد، تعاون روستایی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
راهبردهای هشت‌گانه مدیریتی تعاون روستایی با محوریت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها تبیین شد/ فصاحت: تشکل‌های ملی و شبکه‌های تعاونی برنامه‌محور باشند ۱۳ خرد ۱۴۰۳

راهبردهای هشت‌گانه مدیریتی تعاون روستایی با محوریت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها تبیین شد/ فصاحت: تشکل‌های ملی و شبکه‌های تعاونی برنامه‌محور باشند

جلسه تببین راهبردهای سازمان با حضور دکتر فصاحت مدیرعامل و رئیس هات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران ستادی و استانی و همچنین مدیران عامل تشکلهای سراسری و استانی در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی برگزار گردید.