بایگانی‌های ترافیک، چالش، تامین مالی، آزادراه - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
چالش ترافیک و ایمنی؛ دستاورد افتتاح زودهنگام آزادراه شیرازاصفهان!/ کمبود تامین مالی پروژه و اصرار بر افتتاح ناقص به چه قیمت؟! ۲۲ مرد ۱۴۰۲

چالش ترافیک و ایمنی؛ دستاورد افتتاح زودهنگام آزادراه شیرازاصفهان!/ کمبود تامین مالی پروژه و اصرار بر افتتاح ناقص به چه قیمت؟!

مدیران فارس و نمایندگان مجلس به جای افتتاح زودهنگام آزادراه شیراز اصفهان که در مبدا از ایزدخواست و در مقصد به تنگ خیاره شهرستان بیضاء ختم خواهد شد از دولت خواستار اعتبارات ویژه صندوق توسعه ملی جهت تکمیل و بهره‌برداری اصولی و فنی پروژه مذکور بشوند.