بایگانی‌های ترافیک، اتوبوس، مدیریت شهری، شهرداری - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
اختصاص بودجه ۷۰ میلیاردی شهرداری به کمربندی شیراز/ اصنافی: در برنامه‌های بلندمدت شهری کمربندی شیراز جایگزین خواهد شد ۱۵ اسف ۱۴۰۰

اختصاص بودجه ۷۰ میلیاردی شهرداری به کمربندی شیراز/ اصنافی: در برنامه‌های بلندمدت شهری کمربندی شیراز جایگزین خواهد شد

شهردار شیراز از عقد قرارداد تامین ۷۴ دستگاه اتوبوس درون شهری به ناوگان حمل و نقل مسافری درون شهری تا پایان سال آینده خبر داد.