بایگانی‌های تداخلات، اراضی، کشاورزی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
نقش پررنگ دولت سیزدهم در رفع تداخلات و سنددار کردن اراضی کشاورزی/ افلاطونی: حفاظت از زمین در راستای امنیت غذایی با مشارکت مردم است ۲۹ ارد ۱۴۰۳

نقش پررنگ دولت سیزدهم در رفع تداخلات و سنددار کردن اراضی کشاورزی/ افلاطونی: حفاظت از زمین در راستای امنیت غذایی با مشارکت مردم است

رئیس سازمان اموراراضی کشور در سفر به استان مازندران گفت: تاقبل از دولت سیزدهم تنها ۱۱ درصد اراضی رفع تداخل و ۴ درصد سنددار شده بود که این رقم هم اکنون به ۷۵ درصد رفع تداخلات و۵۳ درصد سند دار شدن اراضی ، رسیده است.