بایگانی‌های تحول، دانش‌بنیان، کشاورزی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
کشاورزی دانش‌بنیان اولویت اصلی دولت‌ها باشد/ محمدجواد عسکری: توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان ضرورت دارد ۱۴ مرد ۱۴۰۲

کشاورزی دانش‌بنیان اولویت اصلی دولت‌ها باشد/ محمدجواد عسکری: توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان ضرورت دارد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در بازدید از پارک علم و فناوری استان فارس در رابطه با ضرورت ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب برنامه تحولی دولت و مجلس نسبت به افزایش راندمان تولید و خدمات بخش کشاورزی کشور تاکید کرد.