بایگانی‌های تبلیغات، دین، اسلام، فرهنگی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
ایجاد تحول در تبلیغات اسلامی با تشکیل قرارگاه فرهنگی استان فارس/ محمدهادی ایمانیه: باید در شیوه تبلیغات دینی تجدیدنظر کنیم ۱۳ تیر ۱۴۰۲

ایجاد تحول در تبلیغات اسلامی با تشکیل قرارگاه فرهنگی استان فارس/ محمدهادی ایمانیه: باید در شیوه تبلیغات دینی تجدیدنظر کنیم

دکتر ایمانیه گفت: باید در شیوه ها و روش های خود در تبلیغ دین و مباحث دینی تجدید نظر کنیم.