بایگانی‌های تامین اعتبار، دولت، قطعه هفت، آزاد راه - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
بار ترافیکی بزرگراه شیراز اصفهان تا  ۷۰ درصد به آزادراه جدید منتقل می‌شود/ محمدیان: تکمیل قطعه هفت نیازمند تامین اعتبار دولتی است ۲۶ اسف ۱۴۰۲

بار ترافیکی بزرگراه شیراز اصفهان تا ۷۰ درصد به آزادراه جدید منتقل می‌شود/ محمدیان: تکمیل قطعه هفت نیازمند تامین اعتبار دولتی است

مدیر عامل آزادراه شیراز اصفهان گفت: با توجه به اینکه دستگاه‌های تردد شمار هنوز در آزاد راه نصب نشده امکان ارائه آمار دقیقی از تردد خودرو‌ها وجود ندارد، اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که تاکنون ۴۰ درصد تردد بزرگراه شیراز – اصفهان به آزاد راه منتقل شده است.