بایگانی‌های بودجه، برنامه، شهرداری شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
عملکرد شفاف شهرداری شیراز با ارائه گزارش تفریغ بودجه/ سیداحسان اصنافی: رفع ابهام میزان انطباق برنامه‌ها و بودجه در عملکرد هر سازمانی اهمیت دارد ۲۸ خرد ۱۴۰۱

عملکرد شفاف شهرداری شیراز با ارائه گزارش تفریغ بودجه/ سیداحسان اصنافی: رفع ابهام میزان انطباق برنامه‌ها و بودجه در عملکرد هر سازمانی اهمیت دارد

شهردار شیراز از ارسال گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ به شورای اسلامی شهر زودتر از روال سالیان گذشته خبر داد.