بایگانی‌های بودجه، اعتبار، فروش نفت - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تکمیل پروژه راهبردی راه‌آهن شیرازبوشهرعسلویه با دستور ویژه رهبری!/ پاکفطرت: بودجه این خط ریلی از محل فروش نفت تامین شد ۰۹ بهم ۱۴۰۲

تکمیل پروژه راهبردی راه‌آهن شیرازبوشهرعسلویه با دستور ویژه رهبری!/ پاکفطرت: بودجه این خط ریلی از محل فروش نفت تامین شد

نماینده شیراز و زرقان با بیان اینکه حدود 20 سال است که موضوع راه آهن شیراز بوشهر- عسلویه مطرح است، بیان کرد: با وجود تحریم‌ها هیچ اتفاقی در روند توسعه و احداث راه آهن شیراز بوشهر و عسلویه رخ نداد؛ در حال حاضر در تلاش هستیم تا خط راه آهن از شهرستان زرقان به سمت فراشبند که یک شاخه آن به بوشهر و دیگر شاخه به عسلویه می‌رود را پیگیری کنیم.