بایگانی‌های بهینه، صنعت، زیرساخت - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
لامرد فارس به عنوان محور توسعه صنعتی جنوب کشور معرفی شد/ ساداتی: هدف اصلی طرح های آمایش سرزمین رسیدن به توسعه متوازن و برابر است ۱۳ آبا ۱۴۰۲

لامرد فارس به عنوان محور توسعه صنعتی جنوب کشور معرفی شد/ ساداتی: هدف اصلی طرح های آمایش سرزمین رسیدن به توسعه متوازن و برابر است

معاون سرمایه‌گذاری صمت فارس با تاکید بر مصرف بهینه آب و انرژِی مورد نیاز نیاز صنایع استان خواستار توزیع متناسب زیرساخت‌ها شد.