بایگانی‌های بهزیستی، کشفی نژاد، فارس، شیراز، دهه فجر، - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
ایجاد اشتغال در روستاها با کمک صندوق کارآفرینی امید استان/ کشفی‌نژاد: بهزیستی با طرح CBR خدمات خود را در مناطق روستایی و عشایری گسترش داده است ۱۶ بهم ۱۴۰۰

ایجاد اشتغال در روستاها با کمک صندوق کارآفرینی امید استان/ کشفی‌نژاد: بهزیستی با طرح CBR خدمات خود را در مناطق روستایی و عشایری گسترش داده است

مدیر کل بهزیستی فارس مطرح کرد: وظایف سازمان بهزیستی حجیم و گسترده است و با تکیه بر توان پرسنل مشارکتهای مردمی و همکاری سازمانهای ذیربط خدمات رسانی می کنیم.