بایگانی‌های بافت تاریخی شیراز، بافت قدیمی، استاندار فارس، اسیب های اجتماعی، ساماندهی بافت - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
ساماندهی معضلات بافت تاریخی شیراز/ استاندار فارس: همه خانه های ثبتی در بافت تاریخی شیراز باید حفظ شوند ۰۵ اسف ۱۴۰۰

ساماندهی معضلات بافت تاریخی شیراز/ استاندار فارس: همه خانه های ثبتی در بافت تاریخی شیراز باید حفظ شوند

ساماندهی معضلات بافت تاریخی شیراز در جلسه ساماندهی بافت تاریخی شیراز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.