بایگانی‌های بافت تاریخی شیراز، استاندارفارس، دکتر ایمانیه، شیراز، - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
مخالف تعرض به بافت تاریخی شیراز هستیم/ استاندار فارس: از نظرات کارشناسان و کنشگران در احیای بافت تاریخی شیراز استقبال می‌کنیم ۲۸ بهم ۱۴۰۰

مخالف تعرض به بافت تاریخی شیراز هستیم/ استاندار فارس: از نظرات کارشناسان و کنشگران در احیای بافت تاریخی شیراز استقبال می‌کنیم

استاندار فارس گفت: با تعرض به بافت تاریخی و تخریب خانه های ارزشمند این بافت مخالف هستیم.