بایگانی‌های باغات، شیراز، تخریب - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
ماجرای تخریب‌ها در پیشگیری از تفکیک اراضی و ایجاد باغشهری‌های کمربندی شیراز چه بود؟!/ سوداگران سد راه احیاگران‌ تاکستان‌ها و باغات دیم شدند ۲۵ آبا ۱۴۰۲

ماجرای تخریب‌ها در پیشگیری از تفکیک اراضی و ایجاد باغشهری‌های کمربندی شیراز چه بود؟!/ سوداگران سد راه احیاگران‌ تاکستان‌ها و باغات دیم شدند

گزارش اختصاصی عصر کار از فرآیند قلع‌وقمع‌ در پیشگیری از تغییرکاربری اراضی کشاورزی محور مواصلاتی پرتردد کمربندی شیراز در جوادیه تا ارائه راهکارهای قانونی در راستای حفاظت و توسعه اینگونه زمین‌ها که منافع عمومی و‌ بهره‌برداران را در بر بگیر‌د؛ تاکستان‌ها و باغات دیم انگور که شیرازی‌ها با آن خاطراتی شیرین دارند اما امروز مکانی مستعد برای تفکیک، تغییرکاربری و ایجاد خانه‌باغ‌هایی بی‌کیفیت و غیرمجاز تبدیل شده است.