بایگانی‌های بازنشستگی، اقتصاد، سالمندان - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
حمایت قانونی از صندوق‌های بیمه‌ای زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی بازنشستگان می‌شود/ شاهرخیان: توانمندسازی سالمندان با اصلاح نگاه قانون‌گذاران یک فرصت ملی است ۱۵ بهم ۱۴۰۲

حمایت قانونی از صندوق‌های بیمه‌ای زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی بازنشستگان می‌شود/ شاهرخیان: توانمندسازی سالمندان با اصلاح نگاه قانون‌گذاران یک فرصت ملی است

گزارش اختصاصی عصر کار در گفت‌وگو با علیرضا شاهرخیان به عنوان یک متخصص حوزه اقتصاد که دغدغه‌هایی در رابطه با افزایش جمعیت جوان و نگرانی از وضعیت درآمدی بازنشستگان و جمعیت روبه افزایش سالخورده در کشور دارد؛ به گونه‌ای که تلاش دارد با ارائه طرحی قانونی به منظور تسهیل و ایجاد شرایط مناسب سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های بیمه‌ای در راستای اشتغالزایی و توسعه منابع درآمدی پایدار به اقتصاد و معیشت بازنشستگان کمک کند.