بایگانی‌های بازرسی، شهرداری، درآمد پایدار - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
ایجاد درآمدزایی پایدار در مدیریت شهری ضرورت دارد/ کاظم اکرمی: وظایف شهرداری‌ها فراتر از ساخت سکونتگاه‌های شهری است ۱۵ بهم ۱۴۰۱

ایجاد درآمدزایی پایدار در مدیریت شهری ضرورت دارد/ کاظم اکرمی: وظایف شهرداری‌ها فراتر از ساخت سکونتگاه‌های شهری است

رئیس سازمان بازرسی استان‌ فارس در مراسم شهرداران فارس به اهمیت و ضرورت ایجاد درآمد پایدار در مدیریت شهری تاکید کرد.