بایگانی‌های بازرسی، تولید، مجوز، ارز، اقتصاد - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
سازمان بازرسی و تولیدکنندگان در راستای توسعه اقتصاد ملی همصدا شدند/ ذبیح‌الله خدائیان: استان فارس با این همه ظرفیت توسعه‌یافته نیست! ۱۶ مرد ۱۴۰۲

سازمان بازرسی و تولیدکنندگان در راستای توسعه اقتصاد ملی همصدا شدند/ ذبیح‌الله خدائیان: استان فارس با این همه ظرفیت توسعه‌یافته نیست!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از بروکراسی اداری برای صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری گفت: چرا باید یک سرمایه‌گذار برای دریافت مجوز هفت‌خان رستم را طی کند.