بایگانی‌های بازدید، نظارت، مدیریت شهری - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
رضایت شهردار و نمایندگان مردم در شورا از عملکرد شهرداری منطقه ۵/ خواست‌خدایی: بازدیدهای نظارتی در راستای وظایف ذاتی شوراها است ۰۶ آبا ۱۴۰۲

رضایت شهردار و نمایندگان مردم در شورا از عملکرد شهرداری منطقه ۵/ خواست‌خدایی: بازدیدهای نظارتی در راستای وظایف ذاتی شوراها است

پنجمین بازدید نظارتی مدیریت شهری از مناطق یازده‌گانه و دیگر سازمان‌ها و دوایر این کلان‌شهر به‌منظور بررسی خدمات‌رسانی بهتر و ایجاد امید در سومین سال شورای اسلامی شهر شیراز، به شهرداری منطقه ۵ شیراز رسید.

نظارت میدانی مدیریت شهری از پروژه‌ها با هدف خدمت بهتر به شهروندان/ کمالی: ارتباط مردمی و نظارت بر مصوبات از وظایف مهم شورا است ۰۳ مهر ۱۴۰۲

نظارت میدانی مدیریت شهری از پروژه‌ها با هدف خدمت بهتر به شهروندان/ کمالی: ارتباط مردمی و نظارت بر مصوبات از وظایف مهم شورا است

بازدیدهای نظارتی مدیریت شهری از مناطق یازده‌گانه و دیگر سازمان‌ها و دوایر شهرداری شیراز به‌منظور بررسی خدمات‌رسانی بهتر و ایجاد امید در سومین سال شورای اسلامی شهر آغاز شد.