بایگانی‌های بازآفرینی، تسهیلگری، شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
زمزمه‌های راه‌اندازی مجدد دفاتر تسهیلگری با هدف پیشرفت در بازآفرینی شهری/ استاندار فارس: مدیریت واحد و مشوق‌های دولتی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده موثر است ۱۵ مرد ۱۴۰۲

زمزمه‌های راه‌اندازی مجدد دفاتر تسهیلگری با هدف پیشرفت در بازآفرینی شهری/ استاندار فارس: مدیریت واحد و مشوق‌های دولتی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده موثر است

استاندار فارس، یکی از عوامل اصلی به نتیجه نرسیدن بازآفرینی شهری را نبود مدیریت واحد و با انگیزه برای این کار دانست و گفت: قطعا چابک و باانگیزه بودن مجموعه‌ها به حل سریع مسایل و مشکلات منتهی می‌شود.