بایگانی‌های ایرنا، اخبار داخلی، انتصاب - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
انتصاب یک استان فارسی در خبرگزاری ایرنا/ سجاد خسروانیان مدیرکل اخبار داخلی ایرنا شد ۲۳ مرد ۱۴۰۲

انتصاب یک استان فارسی در خبرگزاری ایرنا/ سجاد خسروانیان مدیرکل اخبار داخلی ایرنا شد

مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) در حکمی سجاد خسروانیان را به عنوان سرپرست اداره کل اخبار داخلی این سازمان منصوب کرد.