بایگانی‌های انرژی، اتاق بازرگانی، فارس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
چالش انرژی با نگاه جدید نیازمند بازبینی است/ کیوان خیری: اتاق بازرگانی در تدوین سند آمایش بخش انرژی فارس مشارکت دارد ۱۳ آبا ۱۴۰۲

چالش انرژی با نگاه جدید نیازمند بازبینی است/ کیوان خیری: اتاق بازرگانی در تدوین سند آمایش بخش انرژی فارس مشارکت دارد

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس گفت: همراهی با بخش های قانونگذاری و اجرایی استان جهت پیگیری بهره برداری بیشینه از ظرفیت های موجود در استان در خصوص تعریف و حمایت از پروژه های ایجادی، توسعه ای و بهره وری در سطح استان با حمایت های اتاق بازرگانی فارس از برنامه های اصلی ما در این کمیسیون است.