بایگانی‌های انتقال، توزیع، آب، شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
اهتمام جدی دولت سیزدهم در آبرسانی به شهرها و روستاها/ بهروزی: بیش از ۲۶۵کیلومتر شبکه توزیع و انتقال آب در شیراز اجرا شده است ۲۷ شهر ۱۴۰۲

اهتمام جدی دولت سیزدهم در آبرسانی به شهرها و روستاها/ بهروزی: بیش از ۲۶۵کیلومتر شبکه توزیع و انتقال آب در شیراز اجرا شده است

مدیر عامل آبفا شیراز از اجرای بیش از 265 کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال آب خبر داد.