بایگانی‌های انتصابات فامیلی، انتصاب، صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور، دولت سیزدهم، عصرکار - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
در دولت سیزدهم انتصابات فامیلی نداریم/ صولت مرتضوی: انتصابات فامیلی در دولت فضاسازی رسانه‌ای است ۲۷ بهم ۱۴۰۰

در دولت سیزدهم انتصابات فامیلی نداریم/ صولت مرتضوی: انتصابات فامیلی در دولت فضاسازی رسانه‌ای است

معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: اگر کسی مصداقی از انتصابات فامیلی دارد معرفی کند تا سریعا آن موضوع را رسیدگی کنیم.