بایگانی‌های انتصاب، سید مصطفی هاشمی، مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی فارس - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
انتصاب یک مدیر جوان به عنوان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس/ تحول و تداوم خدمت در انتظار صنعتگران و تولیدکنندگان فارس ۰۱ اسف ۱۴۰۰

انتصاب یک مدیر جوان به عنوان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس/ تحول و تداوم خدمت در انتظار صنعتگران و تولیدکنندگان فارس

مدیرعامل جدید شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس منصوب شد.