بایگانی‌های انتصاب، روابط عمومی، میراث فرهنگی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
انتصاب سرپرست اداره روابط عمومی و امور فرهنگی میراث فرهنگی فارس انجام پذیرفت/ محمدکاظم بهادری پور سکاندار روابط عمومی میراث فارس شد ۱۶ فرو ۱۴۰۲

انتصاب سرپرست اداره روابط عمومی و امور فرهنگی میراث فرهنگی فارس انجام پذیرفت/ محمدکاظم بهادری پور سکاندار روابط عمومی میراث فارس شد

مدیر کل میراث فرهنگی فارس، طی حکمی سرپرست اداره روابط عمومی و امور فرهنگی آن دستگاه را منصوب کرد.