بایگانی‌های امنیت غذایی، تعامل، مجلس، دولت - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تعامل مجلس و دولت در راستای حفظ و صیانت از منافع مردم باشد/ اجرایی شدن سیاست‌ها و راهبردهای امنیت غذایی در تمامی استان‌ها ضرورت دارد ۱۸ تیر ۱۴۰۱

تعامل مجلس و دولت در راستای حفظ و صیانت از منافع مردم باشد/ اجرایی شدن سیاست‌ها و راهبردهای امنیت غذایی در تمامی استان‌ها ضرورت دارد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست ویژه سئوال نمایندگان مجلس از وزیر جهاد کشاورزی به اهمیت تعامل هدفمند دولت و مجلس در راستای حفظ و صیانت از منافع مردم و همچنین اجرایی شدن سیاست‌ها و راهبردهای امنیت غدایی در تمامی استان‌ها تاکید کرد.