بایگانی‌های امنبت اطلاعات، همایش، شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
همایش منطقه‌ای امنیت اطلاعات در شیراز برگزار شد/  خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران تشریح شد ۲۳ شهر ۱۴۰۲

همایش منطقه‌ای امنیت اطلاعات در شیراز برگزار شد/ خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران تشریح شد

همایش منطقه ای امنیت اطلاعات با حضور معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، نمایندگان مراکز آپا دانشگاههای شیراز، جهرم، خلیج فارس بوشهر و شهید چمران اهواز و نمایندگان دستگاههای اجرایی غیر زیرساختی در شیراز برگزار شد.