بایگانی‌های اقتصاد، تعاونی، روستایی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
گام به گام تا افزایش سهم تعاونی‌ها در مدیریت اقتصاد ملی!/ سیدکاظم موسوی: پایش و توانمندسازی ساختار تعاونی‌ها با رویکرد جوان‌سازی اعضاء در حال انجام است ۱۵ مرد ۱۴۰۲

گام به گام تا افزایش سهم تعاونی‌ها در مدیریت اقتصاد ملی!/ سیدکاظم موسوی: پایش و توانمندسازی ساختار تعاونی‌ها با رویکرد جوان‌سازی اعضاء در حال انجام است

مدیرکل تعاونی روستایی فارس از برنامه‌های این سازمان دولتی از فرآیند جوان‌سازی جمعیت فعال در ساختار شرکت‌های تعاونی به عنوان پیشران حوزه اقتصاد خبر داد.