بایگانی‌های اقتصاد، تعاونی، توسعه - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
توانمندسازی شبکه تعاون روستایی با محوریت بازرگانی باشد/ سیدکاظم موسوی: تعاونی ها اهرم مناسب برای توسعه کشور هستند ۰۸ خرد ۱۴۰۲

توانمندسازی شبکه تعاون روستایی با محوریت بازرگانی باشد/ سیدکاظم موسوی: تعاونی ها اهرم مناسب برای توسعه کشور هستند

در دومین روز از شورای هماهنگی روسای شهرستان های فارس نسبت به ایجاد تعاونی ها در راستای توسعه روستایی تاکید شد.