بایگانی‌های افغانستان، حقابه، هیرمند - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
دیپلماسی تلفنی ایران با افغانستان؛ حقابه هیرمند و حضور گسترده اتباع بیگانه!/ امیرعبداللهیان: نسبت به اجرای عهدنامه هیرمند درباره حقابه ایران تاکید داریم ۰۴ شهر ۱۴۰۲

دیپلماسی تلفنی ایران با افغانستان؛ حقابه هیرمند و حضور گسترده اتباع بیگانه!/ امیرعبداللهیان: نسبت به اجرای عهدنامه هیرمند درباره حقابه ایران تاکید داریم

وزیر امور خارجه با تاکید مجدد بر حقابه ایران از هیرمند و با توجه به بازدید اخیر هیات فنی ایران از افغانستان، گفت: این بازدیدها بر مبنای عهدنامه ۱۳۵۱ هیرمند کمک می‌کند که شفافیت بیشتری را شاهد باشیم.