بایگانی‌های اطلسی، حافظیه، آزادی، نامگذاری - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
احتمال تغییر ادامه بلوار آزادی سابق به ادبیات!/ بلاتکلیفی تغییر نام حدفاصل اطلسی تا حافظیه نتیجه اطلاع‌رسانی ضعیف شورای اسلامی شهر شیراز ۰۱ شهر ۱۴۰۲

احتمال تغییر ادامه بلوار آزادی سابق به ادبیات!/ بلاتکلیفی تغییر نام حدفاصل اطلسی تا حافظیه نتیجه اطلاع‌رسانی ضعیف شورای اسلامی شهر شیراز

بخشی از بلوار آزادی شیراز احتمالا با تصمیم آتی شورای اسلامی شهر به بلوار ادبیات تغییر خواهد یافت.