بایگانی‌های اطلاعات، سپاه، پاسداران، خادمی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
انتصاب یک استان فارسی در سپاه پاسداران/ مجید خادمی به عنوان رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه منصوب شد ۰۵ تیر ۱۴۰۱

انتصاب یک استان فارسی در سپاه پاسداران/ مجید خادمی به عنوان رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه منصوب شد

مجید خادمی با حکم فرماندهی کل قوا به ریاست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران منصوب شد.