بایگانی‌های اطفا حریق، بافت قدیمی، شورای شهر، مسعودزارعی، اتش نشانی، شیراز، شورای ششم، کمیسیون خدمات شهری - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
نصب تجهیزات اطفاء حریق در محلات به صورت ایستگاهی/ مسعود زارعی: توجه به نحوه اطفای حریق بناهای تاریخی و بافت قدیمی اولویت دارد ۱۴ بهم ۱۴۰۰

نصب تجهیزات اطفاء حریق در محلات به صورت ایستگاهی/ مسعود زارعی: توجه به نحوه اطفای حریق بناهای تاریخی و بافت قدیمی اولویت دارد

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری گفت: توجه به نحوه اطفای حریق بناهای تاریخی و بافت فرسوده از اولویتهای کمیسیون و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی است.