بایگانی‌های اصناف، کشاورزی، امنیت غذایی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
چتر حمایتی اصناف برای کشاورزان امیدآفرین است/ سیدکاظم موسوی: اصناف و اتحادیه‌های صنفی در امنیت غذایی و حفظ منابع پایه نقش‌آفرین هستند ۲۱ مرد ۱۴۰۲

چتر حمایتی اصناف برای کشاورزان امیدآفرین است/ سیدکاظم موسوی: اصناف و اتحادیه‌های صنفی در امنیت غذایی و حفظ منابع پایه نقش‌آفرین هستند

نشست هم اندیشی مدیران اجرایی اتاق اصناف کشاورزی شهرستان‌های استان فارس با هدف بررسی راهکار‌های استقرار سریع و حمایت بیشتر از حوزه نهاد سازی و تشکیل اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی کشاورزی در سپیدان برگزار شد.