بایگانی‌های اجلاسیه، سراسری، آموزش و پرورش - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
سی وهفتمین اجلاسیه سراسری مدیران آموزش و پرورش کشور آغاز شد/ خلیل عسکری: فارس با محوریت ارتقای جایگاه معلم در این اجلاسیه شرکت می‌کند ۲۵ مرد ۱۴۰۲

سی وهفتمین اجلاسیه سراسری مدیران آموزش و پرورش کشور آغاز شد/ خلیل عسکری: فارس با محوریت ارتقای جایگاه معلم در این اجلاسیه شرکت می‌کند

مدیرکل آموزش و پرورش فارس، گفت: در استان فارس به این نتیجه رسیدیم که استقرار و فعالیت دبیرخانه محورهای دهگانه اجلاسیه مدیران اموزش و پرورش دائمی شود و تا اجلاس سی و هشتم در سال آینده ادامه یابد.