بایگانی‌های ابهام، جاده، صدرا، بیضاء - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
ابهام در پیوست فنی اتصال امتداد جاده بیضاء به شهر جدید صدرا/ عبور یک جاده در حریم ممنوعه گازرسانی مورد نقد کنش‌گران اجتماعی قرار گرفت ۲۴ شهر ۱۴۰۲

ابهام در پیوست فنی اتصال امتداد جاده بیضاء به شهر جدید صدرا/ عبور یک جاده در حریم ممنوعه گازرسانی مورد نقد کنش‌گران اجتماعی قرار گرفت

عملیات عمرانی اتصال محور جاده‌ای روستاهای توابع بیضاء به شهر جدید صدرا به دلیل ابهام در ملاحظات فنی پروژه مورد نقد برخی از دغدغه‌‌مندان قرار گرفت.