بایگانی‌های ائمه جمعه استان فارس، آیت الله دژکام، محمدهادی ایمانیه، استاندارفارس، گردهمایی ائمه جمعه، ارکان حاکمیتی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
همدلی و همراهی ارکان حاکمیتی و حکومتی لازمه پیشرفت استان است/محمدهادی ایمانیه: ائمه جمعه فارس محور وحدت و محرک توسعه همه جانبه استان باشند ۰۲ بهم ۱۴۰۰

همدلی و همراهی ارکان حاکمیتی و حکومتی لازمه پیشرفت استان است/محمدهادی ایمانیه: ائمه جمعه فارس محور وحدت و محرک توسعه همه جانبه استان باشند

استاندار فارس در گردهمایی ائمه جمعه استان فارس، گفت: همدلی و همراهی مجموعه ارکان حاکمیتی و حکومتی در استان عامل شتاب بخشی به موتور محرکه پیشرفت و توسعه همه جانبه استان فارس است.