بایگانی‌های آموزش و پرورش ، سند تحول بنیادین، نقشه مهندسی فرهنگی، تعلیم و تربیت - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تشکیل دبیرخانه اجرایی برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در فارس/ عسکری: ماموریت اصلی آمورش و پرورش اجرایی کردن سندن تحول بنیادین است ۰۸ بهم ۱۴۰۰

تشکیل دبیرخانه اجرایی برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در فارس/ عسکری: ماموریت اصلی آمورش و پرورش اجرایی کردن سندن تحول بنیادین است

آموزش و پرورش فارس به عنوان اولین دستگاه استانی اقدام به تشکیل دبیرخانه اجرایی برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در حوزه تعلیم و تربیت نمود.