بایگانی‌های آسیب های اجتماعی، معتادین متجاهر، بافت شهری، شورای ششم، محمدتقی تذروی، - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
دستگاه های متولی باید برای جمع آوری معتادین متجاهر به میدان بیایند/ محمدتقی تذروی: شناسایی نقاط آسیب خیز در بافت شهری در دستور کار شورا قرار گیرد ۰۴ بهم ۱۴۰۰

دستگاه های متولی باید برای جمع آوری معتادین متجاهر به میدان بیایند/ محمدتقی تذروی: شناسایی نقاط آسیب خیز در بافت شهری در دستور کار شورا قرار گیرد

محمدتقی تذروی با اشاره به اینکه شورا بنا به وظیفه مصوبات لازم را به شهرداری ابلاغ کرده تا شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح شهر شیراز باشیم و شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهر‌ها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده نیز باید در دستور کار قرار گیرد.