بایگانی‌های آسیب های اجتماعی، بازرسی، مدیریت واحد - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
نبود مدیریت واحد در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی با انتقاد رئیس سازمان بازرسی مواجه شد/ ذبیح الله خدائیان: متولیان توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند! ۱۶ خرد ۱۴۰۲

نبود مدیریت واحد در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی با انتقاد رئیس سازمان بازرسی مواجه شد/ ذبیح الله خدائیان: متولیان توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از اینکه دستگاه های متولی مقابله و پیشگیری از آسیب های اجتماعی توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند، تاکید کرد: سازمان بازرسی و‌ شورای دستگاه های نظارتی به دنبال این است تا متولی مشخص و‌ کارها با انسجام بیشتری دنبال شود.