بایگانی‌های آزادره، شیراز، اصفهان، افتتاح - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
دولت پاسخگوی بهره‌برداری زودهنگام آزادراه شیرازاصفهان باشد!/ احتمال کاهش سرمایه اجتماعی دولت به دلیل ضعف در تبیین و اقناع‌سازی جامعه ۰۵ شهر ۱۴۰۲

دولت پاسخگوی بهره‌برداری زودهنگام آزادراه شیرازاصفهان باشد!/ احتمال کاهش سرمایه اجتماعی دولت به دلیل ضعف در تبیین و اقناع‌سازی جامعه

افتتاح و بهره‌برداری از آزادراه شیرازاصفهان با انتقاد شهروندان به دلیل ضعف دولت و دستگاه‌های اجرایی در اقناع‌سازی مناسب جامعه مواجه شد.