بایگانی‌های آزادراه، شیراز، ترانزیت، اقتصادی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
۶ قطعه آزادراه‌ شیراز به اصفهان در سفر دوم ریاست‌جمهوری افتتاح می‌شود/ ایمانیه: آزادراه تا تامین ایمنی و امنیت لازم اجازه بهره‌برداری نخواهد داشت ۱۳ شهر ۱۴۰۲

۶ قطعه آزادراه‌ شیراز به اصفهان در سفر دوم ریاست‌جمهوری افتتاح می‌شود/ ایمانیه: آزادراه تا تامین ایمنی و امنیت لازم اجازه بهره‌برداری نخواهد داشت

استاندار فارس بر اهمیت نقش آزادراه شیراز به اصفهان در ترانزیست های بین المللی، تاکید کرد و افزود:مسیر آزادراهی شمال به جنوب کشور زنجیره ای ارزشمنداست که امیدواریم با شروع عملیات اجرایی آزادراه شیراز به بوشهر در سفر دوم ریاست محترم جهوری و هیات دولت به فارس، تکمیل و در خدمت پیشرفت و توسعه کشور و استان قرار گیرد.