بایگانی‌های آتش، اراضی، گندم، جهرم - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
خاموشی شعله‌های آتش در مزارع با کشاورزی حفاظتی امکان‌پذیر است/ زمانی: آتش زدن بقایای گندم باعث مرگ تدریجی اراضی کشاورزی می‌شود ۱۷ خرد ۱۴۰۳

خاموشی شعله‌های آتش در مزارع با کشاورزی حفاظتی امکان‌پذیر است/ زمانی: آتش زدن بقایای گندم باعث مرگ تدریجی اراضی کشاورزی می‌شود

مدیر جهاد کشاورزی جهرم آتش زدن کاه و کلش مزارع بعد از برداشت محصول را یک فاجعه زیست‌ محیطی و یک اقدام مجرمانه در راستای مرگ تدریجی اراضی کشاورزی معرفی کرد.