بایگانی‌های آب و خاک، نوین، آبیاری، جهاد کشاورزی - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
تحقق تکالیف کشاورزی برنامه هفتم توسعه با اجرای سامانه‌های نوین آبیاری/ نیازی: مدیریت آب در سند ملی امنیت غذایی کشور ضرورت دارد ۲۷ ارد ۱۴۰۳

تحقق تکالیف کشاورزی برنامه هفتم توسعه با اجرای سامانه‌های نوین آبیاری/ نیازی: مدیریت آب در سند ملی امنیت غذایی کشور ضرورت دارد

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجرای سالانه ۳۵۰ هزار هکتار سامانه‌های نوین آبیاری در برنامه هفتم توسعه جزو تکالیف وزارت جهاد کشاورزی است که برای اجرای آن باید منابع مالی مناسب و الزامات آن فراهم شود.