بایگانی‌های آبفا شیراز، جشنوراه شهید رجایی، رتبه نخست - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
مقام نخست جشنواره شهید رجایی برای سومین سال متوالی به آبفا شیراز رسید/ اقدامات بی‌سابقه خدمات‌رسانی آبفا در توسعه روستایی ۰۳ مهر ۱۴۰۲

مقام نخست جشنواره شهید رجایی برای سومین سال متوالی به آبفا شیراز رسید/ اقدامات بی‌سابقه خدمات‌رسانی آبفا در توسعه روستایی

شرکت آب و فاضلاب شیراز برای سومین سال متوالی بعنوان دستگاه برگزیده استان فارس، در بیست و ششمین جشنواره‌ شهید رجایی انتخاب شد.