بایگانی‌های آبفا، چاه، مخزن، شیراز - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
ایجاد زیرساخت‌های آبرسانی به مناطق شهری شیراز/ بهمن بهروزی: مخزن گلدشت حافظ با هدف ایجاد تعادل و جبران نوسانات آب در حال ساخت است ۱۸ مرد ۱۴۰۲

ایجاد زیرساخت‌های آبرسانی به مناطق شهری شیراز/ بهمن بهروزی: مخزن گلدشت حافظ با هدف ایجاد تعادل و جبران نوسانات آب در حال ساخت است

مدیرعامل شرکت آبفای شیراز گفت: این شرکت برای تعادل آب و جبران نوسانات مصرف، اقدام به ساخت مخزن گلدشت حافظ و یک حلقه چاه جدید کرد.