بایگانی‌های آب، برق، مصرف، محمدهادی ایمانیه - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
اصلاح الگوی مصرف؛ کلید حل مشکلات قطعی آب و برق!/ محمدهادی ایمانیه: طرح جامع آب توسط دولت یا مجلس تهیه شود ۰۷ خرد ۱۴۰۱

اصلاح الگوی مصرف؛ کلید حل مشکلات قطعی آب و برق!/ محمدهادی ایمانیه: طرح جامع آب توسط دولت یا مجلس تهیه شود

استاندارفارس گفت: طرح جامع آب را دولت یا مجلس مطرح کنند؛ چراکه این امر برای همه استان‌ها یک نیاز است.