بایگانی‌های آب، بحران، زیست، توسعه - پایگاه خبری تحلیلی عصرکار
ایجاد شرایط زیستی و توسعه بومی بدون حل مسئله آب امکان‌پذیر نیست!/ محمدی: تامین آب پایدار فسا نیازمند اقدامات موثر و در این شهرستان یک اولویت راهبردی است ۱۷ بهم ۱۴۰۲

ایجاد شرایط زیستی و توسعه بومی بدون حل مسئله آب امکان‌پذیر نیست!/ محمدی: تامین آب پایدار فسا نیازمند اقدامات موثر و در این شهرستان یک اولویت راهبردی است

گزارش اختصاصی عصر کار از معضل کم‌آبی و بعضا بی‌آبی در آینده تا ارائه راهکارها و بکارگیری آن‌ها در یک فرآیند اجرایی تا بتوان عمق اینگونه بحران‌ها ایجادی را طی سال‌های آتی کاهش داد؛ به طوریکه بتوان در یک برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند طی جدول زمانی به فرصت‌ها و تهدیدها در مناطق شناخت پیدا کرد تا زمینه‌ساز حرکت در یک مسیر اصولی با هدف تامین آب پایدار باشد.